tiistai 11.8.2020 | 15:26
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Yhteisöissä yhteinen työ tehdään yhteistyössä – "Kalajoen päätöksenteossa Kalajoen ja kalajokisten etu on aina ensisijainen"

Ti 14.1.2020 klo 13:59

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuosi vaihtui. Henkilökohtaista arviointia menneestä vuodesta on syytä tehdä, sieltä positiiviset asiat mukaansa ottaen armollisuutta itsellemme ja toisillemme suoden. Ei tullut maailma valmiiksi vieläkään. Toivottavasti kukin meistä näkee alkaneen vuoden valoisana ja täynnä mahdollisuuksia ilman tarvetta kantaa menneisyyden taakkaa repussaan. Turha menneitä on murehtia, uusiakin murheita tulee. Elämä on kuulemma ihmisen parasta aikaa, antakaamme sille mahdollisuus. Kaupungin luottamustehtävissä toimivien päätöksentekijöiden itsearvioinnin tukena ovat kaupungin nettisivuilta löytyvät pöytäkirjat. Ne päätökset on tehty ja niihin on sitouduttu, joko yksituumaisesti tai äänestysten kautta.

Kalajoella on edelleen – taloudellisen liikkumavaran kaventumisesta huolimatta – tekemisen meininki. Joulukuussa hyväksytty talousarvio pitää sisällään panostuksia sekä seiniin että ihmisiin, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Päätöksillä linjataan toimintaa ja luodaan mahdollisuuksia hyvään elämään ja sujuvaan arkeen Kalajoella. Meillä Kalajoella asiat ovat monella tapaa hyvin, vaikka aina on vara parantaa. Palveluiden kehittäminen on perinteinen sisäänkirjoitettu toimintatapa Kalajoen kaupungin organisaatiossa. Katson, että päätöksentekijöiden rooli on tukea kehittävää otetta. Kaupungin toimet asukkaidensa hyvinvoinnin eteen ovat jatkuvan kehityksen kohteena. Samoin kertyvien veroeurojen kannalta panostukset elinkeinojen kehittämiseen. Kaupungin yrityselämä on aktiivista ja yhdistysten ja yhteisöjen toiminta monipuolista. Monella tapaa Kalajoki koetaan kokoaan suuremmaksi paikaksi esimerkiksi vapaa-ajan palveluiden tai yritysten lukumäärän johdosta.

Monissa asioissa, kuten asukasluvun kehittymisessä, oma työ ei pelkästään riitä. Kaikkivoipaisia eivät kaupunki, yrittäjät ja yhteisöt ole. Tarvitaan edunvalvontaa sekä valtakunnallisesti että maakunnan tasolla ja yhteistyötä alueellisesti Kalajoen menestymisen edellytysten varmistamiseksi. Keskeistä on myös vaikuttava viestintä. Se, miten omasta paikkakunnastamme viestimme, vaikuttaa mielikuvaan Kalajoesta.

Kaupungin strategia ohjaa päätöksentekijöitä ja valmistelevia viranhaltijoita. Päätösten tulee olla strategiamme mukaisia ja sitä tukevia. Päätöksentekijöiden ja päätöksiä valmistelevien yhteistyöllä on keskeinen rooli. Samoin päätösten vaikutusten arvioinnilla. Kalajoen päätöksenteossa Kalajoen ja kalajokisten etu on aina ensisijainen. Tarveharkinta investoinneissa ja niiden mitoituksessa tulee olla aina mukana.

Kalajoen kaupungin päätöksenteon tukena on myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden huoneentaulu, johon on koottu hyvän päätöksentekokulttuurin toimintatavat. Siinä on sovittu ne pelisäännöt ja vastuut, joita noudattamalla yhteinen työmme yhteisömme parhaaksi mahdollistuu. Keskiössä ovat muun muassa osapuolten välinen luottamus, roolien tunnistaminen ja ennakoitavuus päätöksenteossa. Näihin olen yhdessä muiden valtuutettujen kanssa valtuuston lainvoimaisella päätöksellä sitoutunut. Vain sitoutumalla tehtyihin päätöksiin päätöksentekokulttuuri kehittyy. Vain siten me tämän hetkiset luottamushenkilöt voimme varmistaa, että yhteistyö yhteisömme yhteisten asioiden hoidossa koetaan mielekkääksi myös tulevaisuudessa.

Miika Heikkilä

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

#