Adiabaattinen jäähdytys poistaa tehokkaasti liikalämpöä

Kuva:

Adiabaattinen prosessi saattaa kuulostaa melkoiselta hirviösanalta, mutta sillä käytännössä poistetaan liiallista lämpöä sisätilasta. Menetelmää käytetään etenkin teollisessa tuotannossa, jossa syntyy tavallisesti paljon liikalämpöä. Tämä artikkeli on sponsoroitu.

Energiaa ei häviä suljetussa järjestelmässä. Sen sijaan se vain siirtyy paikasta toiseen. Tämä on termodynamiikan ensimmäinen sääntö, jota adiabaattinen prosessi noudattaa. Lämmön sisältämä energia pakotetaan leviämään adiabaattisen järjestelmän avulla, jolloin muodostuu adiabaattinen jäähdytys.

Kostutuslaitteisto adiabaattisen jäädytyksen moottorina

Adiabaattinen jäädytysvaikutus saadaan aikaan muun muassa kostutuslaitteistolla. Se sumuttaa ja höyrystää vettä tarpeeksi lämpimässä tilassa. Kostutuslaitteisto voi luoda adiabaattisen jäähdytysvaiktuksen, kun se lisää ja höyrystää vesisumua ympäröivään ilmaan. Höyrystämisen jäähdytysteho on noin 630 wattia yhtä vesikiloa kohden.

Teollisessa tuotannossa on lukuisia prosesseja, joissa syntyy ylimääräistä lämpöä. Tämä aiheuttaa sisäilman lämpötilan nousun ja suhteellisen ilmankosteuden laskun. Nämä voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, joita ovat esimerkiksi staattiset sähkövaraukset ja tuotteiden kuivuminen. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointi saattaa kärsiä ja tuotantoprosessia on hankalampaa hallita.

Kostutuslaitteisto voi kostuttaa ilmaa, jolloin liikalämmön haitat voivat lieventyä tai jopa poistua. Vesisumun suihkuttaminen lämpimään tilaan on energiatehokas tapa viilentää ilmaa.

Kahdenlaisia ilmankostuttimia - höyrystämällä tai sekoittamalla

Ilmankostutukseen liittyvät laitteistot voivat synnyttää jäädytysvaikutuksen kahdella tavalla. Se onnistuu joko höyrystämällä tai sekoittamalla vesihöyryä ilmavirtaan. Kostutin integroidaan tavallisesti ilmanvaihtokanavaan. Se voidaan asentaa myös huonetilaan, jolloin sumuttimet ja suuttimet annostelevat paikallisesti vesihöyryä.

Kun kostutuslaitteisto asennetaan huonetilaan, pystyy se yleensä käyttämään adiabaattista vaikutusta hyödyllisemmin ja poistamaan tuotantotiloista liiallista lämpöä. Tyypillisiä paikkoja huonetilaan asennettaville ilmankostuttimille ovat esimerkiksi painotalot, elektroniikkatehtaat ja muut tuotantotilat, joissa muodostuu runsaasti paikallista lämpöä.

Kostutusjärjestelmän edut

Sisätiloihin asennettavalla kostutuslaitteistolla on lukuisia hyötyjä, jotka vaikuttavat sekä itse tuotantoon että työhyvinvointiin. Adiabaattisen jäähdytyksen ansiosta kostutuslaitteisto poistaa liikalämpöä, mika voi edistää merkittävästi monia tärkeitä seikkoja tuotannossa.

Kostutuslaitteisto estää myös staattisten sähkövarausten syntyä, mikä onnistuu ilmankosteuden säätelyllä. Tuotteiden kuivumisen riskit pienenevät ja tuotannossa voidaan hallita ilmassa leijuvia hiukkasia. Tämä on erittäin tärkeä etu, koska nämä hiukkaset voivat vahingoittaa tuotantovälineitä, tuotteiden laatua ja työntekijöiden terveyttä sekä hyvinvointia.

Ilmanvaihtojärjestelmään integroitu ilmankostutusratkaisu

Kanavakostutukseen perustuva ratkaisu on ilmanvaihtojärjestelmään integroitu ilmankostutusratkaisu. Se tunnetaan myös lyhenteellä AHU, joka tulee englannin kielen sanoista air handling unit. Tässä ilmankostutusratkaisussa lisätään käytännössä vesisumua tuloilmavirtaukseen.

Tätä ratkaisua käytetään yleensä suuremmissa tiloissa, kuten toimistoissa, teattereissa, sairaaloissa ja museoissa. Tällaisissa paikoissa optimaalisen ilmankosteuden ylläpitäminen ja hallitseminen ovat erittäin tärkeää. Se vaikuttaa suoraan sekä rakennuksissa olevien ihmisten hyvinvointiin että materiaalien ja varusteiden laatuun.

Ilmankostutusta tarjotaan yrityksille aktiivisesti ja esimerkiksi Airtec on yksi alan pioneereista. Ne tuntevat ilmankostutukseen liittyvät yksityiskohdat läpikotaisin ja pystyvät sekä suunnitelmaan, asentamaan ja huoltamaan siihen liittyviä vaiheita. Tuotantolaitoksen käytettävyys tulee optimoida mahdollisimman hyvin, koska sillä on suoria vaikutuksia yrityksen toiminnalle.