Euriborin tulevaisuus – kuinka kauan korkojen nousu jatkuu?

Euribor-viitekorko on ollut voimakkaassa nousussa viime vuodesta lähtien, mutta jatkaako se nousuaan myös tänä vuonna?

Euribor-viitekorko on ollut voimakkaassa nousussa viime vuodesta lähtien, mutta jatkaako se nousuaan myös tänä vuonna?

Viime vuosien globaalit kriisit ovat horjuttaneet maailmantaloutta ja yksi seuraus on inflaatio, joka tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen hintojen laaja-alaista nousua. Käytännössä rahan arvo heikkenee inflaation seurauksena – hinnat nousevat, mutta ostovoima laskee.

Inflaatio on vaikuttanut osaltaan myös korkoihin, joista euroalueelle tärkein on viitekorko euribor. Euribor-korot kuvastavat korkotasoa, joilla rahoja lainataan pankilta toiselle, mutta ne ovat käytännössä myös viitekorkoja kuluttajille sekä yrityksille suunnatuissa lainoissa.

Euribor-korot heijastelevat euroalueen taloudellista tilaa: vakaampina taloudellisina aikoina korot ovat yleensä alhaisempia, kun taas epävakaissa tilanteissa ne lähtevät tyypillisesti nousuun. Ennen vuotta 2022 euribor-korot saattoivat olla nollassa tai jopa negatiivisia, mutta enää niin ei ole.

Jatkaako euribor nousuaan myös vuonna 2023?

Euribor-korot lähtivät nousuun vuonna 2022 ja ovat jatkaneet nousuaan myös vuoden 2023 alussa. Euribor määritetään päivittäin ja julkaistaan saataville seuraavana pankkipäivänä. Euribor-korkoja määritetään eri pituisille ajanjaksoille, kuten kolmelle ja kahdelletoista kuukaudelle.

Suomen Pankin julkaisema Euribor-korkojen kehitys:

Kuten taulukosta on nähtävissä, euribor-korot ovat nousseet rajusti viimeisten kuuden kuukauden aikana ja vuoden 2022 korkojen nousu olikin poikkeuksellisen nopeaa. On odotettavissa, että korot jatkavat nousuaan, sillä Euroopan keskuspankki EKP pyrkii koronnostoilla hillitsemään inflaatiota.

Euribor-viitekorkoon liittyy etenkin lyhyellä aikavälillä paljon epävarmuutta ja on vaikea ennustaa, miten tilanne tulee kehittymään. Pidemmällä aikavälillä korkojen nousu voi pysyä maltillisempana, mutta siihen vaikuttaa inflaation kehitys.

Hallitse talouttasi epävarmassa taloustilanteessa

Epävarma taloudellinen tilanne aiheuttaa helposti huolta ja stressiä. Koska inflaation ja euriborin kehittymistä ei voi ennustaa varmasti, on hyvä keskittyä tasapainottamaan ja ennakoimaan omaa talouttaan. Yksi hyvä keino talouden hallitsemiseen on budjetointi, joka tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kuukausittaisten tulojen ja menojen kirjaamista ylös sekä niiden välisen suhteen tarkastelua.

Budjetoinnista on hyötyä, sillä sen voit ennakoida taloudellista tilannettasi ja hallita paremmin yllättäviä menoja, jotka kuuluvat arkeen. Talouden hallinnan näkökulmasta on tärkeää tiedostaa, kuinka paljon rahaa sinulle jää käytettäväksi pakollisten kustannusten jälkeen ja selvittää, mikäli sinun on mahdollista jättää osa tuloistasi säästöön – epävarmassa taloustilanteessa on nimittäin hyvä olla myös niin sanottua puskurirahaa pahan päivän varalle.

Kaikista arjen hankinnoista selviää harvoin pelkästään omilla varoilla, vaan jotkin investoinnit vaativat toteutuakseen ulkopuolista rahoitusta, kuten lainaa. Jos harkitset lainan ottamista, on budjetoinnin avulla mahdollista selvittää myös oma maksuvara. Maksuvara tarkoittaa rahamäärää, joka sinulla on käytettävissä velkojen maksamiseen välttämättömien elinkustannusten maksamisen jälkeen.

Lainaa tulee ottaa aina vain todelliseen tarpeeseen, mikä korostuu entisestään korkotason ollessa korkealla. Lainat kannattaa myös aina kilpailuttaa, jotta löydät tarpeisiisi parhaiten sopivan lainan, etkä maksa turhasta.