Kahvilan perustaminen vaatii työtä ja unelmointia

Kuva:

MAINOS - EXPONDO -

Oletko

unelmoinut omasta kahvilastasi? Se on hieno ja kunnianhimoinen haave,

joka vaatii työtä ja sitoutumista. Selvitämme, mitä kahvilan

perustaminen vaatii ja miten unelmasta saadaan enemmän totta.

Kahvilakulttuuri

kukoistaa Suomessakin ja meillä juodaan erittäin paljon kahvia.

Suomesta löytyy lukuisia toinen toistaan ihanampia kahviloita, joissa on

omalaatuinen konsepti ja sen mukainen tarjonta.

Unelmasta käytännön asioihin

Omaa kahvilaa ei kannata perustaa hutiloiden, koska siihen sisältyy

monta vaihetta. Jokainen vaihe kannattaa suorittaa huolella, jotta

tietää mitä on tekemässä. Kahvilan perustaminen ja sen pyörittäminen

ovat liiketoimintaa, johon liittyvät omat riskinsä. 

Kahvilan

perustaminen sisältää paljon käytännön asioita. Käytännön asioihin

kuuluvat myös sijainnin valinta ja kahvilatarvikkeiden hankkiminen.

Apuun tulee onneksiExpondo, joka

on erikoistunut kahvila- ja ravintolatuotteiden myyntiin. Niiden kattavat

verkkosivut tarjoavat laajan valikoiman eri ammattilaistarvikkeita.

Käytännön

asioiden lisäksi pitäisi ottaa luovemmat aivonystyrät käyttöön ja

pohtia konseptia sekä tapoja markkinoida uutta paikkaa. Se kannattaa

tehdä huolellisesti, jotta voidaan luoda mahdollisimman otolliset

olosuhteet kahvilalle. 

Pohdi konseptia tarkkaan

Kahvila perustuu yleensä tiettyyn konseptiin, joka toimii sen

kantavana teemana lähes kaikessa toiminnassa. Konsepti sanelee

esimerkiksi kahvilan sijainnin, juoma- ja ruokavalikoiman sekä

sisustuksen. Konseptin alle voidaan liittää myös tiettyjä

lisäpalveluita, kuten nouto- ja tilauspalvelut sekä aukioloajat. 

Kahviloiden

välinen kilpailu on todennäköisesti kovaa ja jokaisen kuppilan pitää

tehdä kaikkensa erottautuakseen joukosta. Konsepti on avain tähän, mutta

sen pitää olla toimiva ja mielellään tavalla tai toisella uniikki. 

Konseptia

kannattaa pohtia rauhassa ja siihen voi auttaa tutkia

markkinatilannetta. Onko tietylle konseptille tarvetta ja kysyntää

tietyllä paikkakunnalla? Onko se tarpeeksi kiinnostava ja houkutteleva,

että asiakkaat päätyvät sinne ja ostavat kahvilan tuotteita? 

 

Realiteetit asettavat rajansa

Kahvilan konseptin luominen on sekoitus luovuutta ja käytännön

asioita. Siinä pyritään sovittamaan oma idea ja sen kysyntä yhteen.

Tämän lisäksi kahvilan perustamiseen liittyy muita realiteetteja, jotka

pitää ottaa tarkkaan huomioon. 

Kahvilakonsepteja on maailmalla

lukuisia ja niistä on voitu saada inspiraatiota omilta matkoiltaan. Ne

voivat olla kuitenkin melko hullunkurisia riskejä, jotka eivät

välttämättä toimi omalla paikkakunnalla. 

Konseptin perimmäinen

tarkoitus on määrittää, mihin tarpeeseen kahvila pyrkii vastaamaan.

Halutaanko sillä tarjota esimerkiksi vegaanisia kahvijuomia vai onko se

suunnattu ensisijaisesti pienten lasten vanhemmille, jotka voivat

kokoontua keskustelemaan uudesta elämänvaiheestaan?

Konseptin

määritteleminen vaikuttaa yleensä merkittävästi esimerkiksi kahvilan

sijaintiin ja tyyliin. Sen pitäisi olla kokonaisuudeltaan eheä, jossa

kaikki yksityiskohdat on otettu soljuvasti huomioon. 

 

Mistä aloittaa?

Oma kahvila on suuri hanke, johon kannattaa suhtautua maltilla. Sitä ei kannata aloittaa kiireellä, vaan taustaselvittely on paikallaan. Kahvilatoimintaan liittyy omat riskinsä ja ne pitää selvittää huolellisesti etukäteen. 

Internet voi toimia hyvänä inspiraation lähteenä, koska siellä koko maailma on avoin. Tietoa voi saada esimerkiksi erilaisista blogeista ja sosiaalisesta mediasta, joissa käsitellään kahviloita ja sen ympärillä olevia aiheita. 

Omaa verkostakin kannattaa hyödyntää ja asiasta voi haastatella kahvilayrittäjiä. Parhaassa tapauksessa voit löytää hyvän sparrauskumppanin, jonka kanssa peilata ideoita ja käytännön asioita yhdessä.