lauantai 11.7.2020 | 22:52
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kalajoella historiallisen suuria panostuksia – Ensi vuoden talousarvioesityksen merkittävin toimenpide on noin 1,5 miljoonan euron lisäpanostus ennaltaehkäisevään toimintaan

Hanna Parhaniemi
Ke 27.11.2019 klo 15:38 | päivitetty to 09:29

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupungin ensi vuoden tilikaudesta tavoitellaan 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Vuosikatteeksi kaavaillaan 6,9 miljoonaa euroa. Ensi vuoden investoinnit ovat bruttona 16,5 miljoonaa. Pitemmälle aikavälille, vuoteen 2024 asti, investointeihin suunnitellaan 60 miljoonaa bruttona.

– Ensi vuoden tilikausi on ylijäämäinen merkittävästä panostuksesta huolimatta, mikä kertoo meidän vahvasta taloudesta, talousjohtaja Pirjo Männistö mainitsee.

Kaupungin velkamäärä kasvaa ensi vuonna 71,5 miljoonaan euroon eli 5 774 euroon asukasta kohti.

Kaupungin vuoden 2020 talousarvio ja 2021-2022 taloussuunnitelma sisältävät historiallisen suuren lisäpanostuksen ennaltaehkäisevään toimintaan, kotona annettaviin palveluihin, hoivaan ja hoitoon. Investoinneissa jatketaan perusopetuksen hankkeiden toteutusta keskustaajamaan Merenojalle (yhtenäiskoulu) ja Rautioon (monitoimitalo). Elinkeino- ja maankäyttöpoliittisilla toimenpiteillä mahdollistetaan hyvä työpaikkakehitys ja asuminen vetovoimaisilla alueilla. Kalajoen kaupungin vahva talous ja mittavista yksityisistä investoinneista aiheutuva kiinteistöverojen tulopohjan vahvistuminen mahdollistaa näinkin merkittävät lisäpanostukset samaan aikaan kun monessa kunnallisessa organisaatiossa saneerataan organisaatiota ja käydään yt-neuvotteluja.

Talousarvioesityksen merkittävin toimenpide on noin 1,5 miljoonan euron lisäpanostus ennaltaehkäisevään toimintaan, kotona annettaviin palveluihin, hoivaan ja hoitoon. Perusturvan omaan tuotantoon tehtävä lisäpanostus on yhteensä 33 henkilötyövuotta kotihoitoon, asumispalveluyksiköihin ja terveyspalveluihin. Panostus on perusteltua ikärakenteen ja palvelutarpeen muuttuessa. Hoidon jatkuvuutta, hoitohenkilökunnan saatavuutta ja jaksamista tuetaan perustamalla varahenkilöstö.

Kotona asumista tuetaan yöpartiotoiminnalla. Lisäksi laajennetaan kotikuntoutusta ja veteraanien palveluita. Seniorineuvola laajentaa toimintaansa siten, että 65-vuotiaiden terveystarkastusten rinnalla aloitetaan 75-vuotiaiden säännönmukaiset terveystarkastukset.

Erityisesti nuorten ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja lisätään psykiatrin ja psykiatrisen sairaanhoitajan resursseilla. Palveluiden saatavuutta ja hoitoon pääsyä nopeutetaan uudella lääkäri-sairaanhoitajatyöparilla. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat myös esimerkiksi nuorten työpajatoiminta ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Lisäksi panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaisen vaiheen tukeen ehkäistään myöhemmässä vaiheessa aiheutuvia inhimillisesti ja taloudellisesti raskaampia hoitoja.

Kalajoen kaupunki haluaa toimia edelläkävijänä sähköisten palveluiden käyttöönotossa myös hoito- ja hoivapalveluissa. Perinteisten palveluiden ohella otetaan käyttöön lääkärin chat-palvelu ja kokeiluna muun muassa virtuaaliset kotikäynnit ja lääkerobotit.

Kylien ja käyttäjien kuulemiseen pohjautuvan liikuntasuunnitelman mukaisina toimenpiteinä kehitetään kylien lähiliikuntapaikkoja ja laajennetaan liikunnanohjausta.

Kiinteistökannan ja palveluverkon kokonaisvaltaista tarkastelua jatketaan edelleen. Kaupunginhallitus on nimennyt toimikunnan ohjaamaan toimintaa. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti varmistaa kaupungin kohtuullisen iäkkään rakennuskannan uusiminen siten, että rakennukset ovat terveellisiä, energiatehokkaita ja tehokkaassa käytössä. Hyvä esimerkki tästä on tuleva Merenojan koulu, joka on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin saanut koulurakennus.

Tulevat mahdolliset rakennusinvestoinnit toteutetaan siten, että uudet rakennukset on suunniteltu huolella käyttötarkoitustaan varten, niissä ei ole hukkaneliöitä ja ne ovat aktiivisessa käytössä. Merkittävät uusinvestoinnit tehdään tukemaan tehokasta palveluverkkoa.

Päätökset opetuspalveluiden palveluverkosta on tehty. Merenojan yhtenäiskoulu valmistuu elokuussa 2020. Rautioon rakennettavan monitoimitalon lisäksi perusopetusta tarjotaan jatkossa Tyngän aluekoululla ja Raumankarin koululla. Lukio-opetus järjestetään nykyisissä tiloissa. Muina uudisrakennushankkeina on valmisteltu Himangan terveysaseman ja Kalajoen terveyskeskuksen A-siiven toteutusta.

Kalajoen kaupungin vahvasta taloudesta huolimatta talonrakennusinvestoinnit ovat niin merkittäviä, että taloudellinen liikkumavara ei mahdollista suunnittelukaudella enää uusia investointeja. Mahdollisten uusien hankkeiden lisääminen talonrakentamiseen aiheuttaa väistämättä jo investointiohjelmassa olevien talonrakennushankkeiden siirtämistä toteutettavaksi myöhemmin.

Kunnallistekniikkaan on varattu määrärahoja uusien kaava-alueiden toteuttamiseen. Vetovoimaisten alueiden rakentamiseen käytetyt määrärahat eivät rasita Kalajoen kaupungin taloutta, sillä ne tuloutuvat takaisin tontinmyyntituloina. Katujen peruskorjaukseen on hieman ylimääräistä määrärahaa. Lisäksi kylien tietoliikenneyhteyksiä parannetaan kuituverkon noin 6 miljoonan euron ensimmäisen rakentamisvaiheen toteutuksella.

//Juttua muokattu klo 9:28, korjattu tulevan vuoden velkamäärän luvut oikein. Alunperin jutussa oli kuluvan vuoden velkamäärä. //

#