torstai 23.1.2020 | 18:54
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Huoneentaulu Kalajoen kaupunginjohtajan erottamisaloitejupakan jälkimaininkeja hoitamaan – Kalajoen kaupunginhallitus päätti myös eroista ja lainoista

Markus Kärkinen Kalajokiseutu
Ti 13.8.2019 klo 13:10 [päivitetty ti 13:28]

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoki

Kalajoen kaupunginhallitus esitteli maanantain kokouksessaan Kalajoen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden huoneentaulun.

Huoneentaulussa penätään muassa kunnioitusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä heidän mielipiteilleen. Samoin huoneentaulu vaatii demokraattisesti tehtyjen valintojen ja päätösten hyväksymistä.

Huoneentaulun avulla pyritään myös lisäämään johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta päätöksenteossa. Huoneentaulun mukaan luottamushenkilöiden toivotaan tutustuvan käsiteltäviin asioihin huolellisesti etukäteen, ja heidän odotetaan informoivan valtuutettuja ja valtuustoryhmiä sekä viranhaltijoita tulevista aloitteista mahdollisuuksien mukaan ennen valtuuston kokousta sekä antavan aloitteet kaikkien tiedoksi.

Huoneentaulun mukaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on myös edistettävä myönteistä Kalajoki-imagoa ja mainetta.

– Viranhaltijat suhtautuvat lojaalisti kaupunkiin työnantajana ulkoisessa viestinnässä. Kokouksissa, sähköpostiviestinnässä ja eri medioissa käytetään asiallista ja toisia kunnioittavaa kieltä, faktatietoihin perustuen. Ongelmatilanteet hoidetaan ensisijaisesti sisäisesti ja sovittujen ohjeiden mukaisesti, huoneentaulussa sanotaan.

Huoneentaulun laatimisen taustalla on kaupungin johdossa käyty neuvottelumenettely, jolla pyrittiin palauttamaan luottamushenkilöiden ja virkajohdon keskinäinen luottamus ja työrauha sekä täsmentämään työnjakoa ja pelisääntöjä viimesyksyisen kaupunginjohtajan erottamisaloitteen käsittelyn jälkeen. Huoneentaulu on syntynyt Kuntaliiton USO-verkoston (uuden sukupolven organisaatiot) kehittämispajassa valtuutettujen ja johtoryhmän välillä käytyjen keskustelujen pohjalta.

Hallitus päätti myös nostaa 6 miljoonan euron talousarviolainan. Lainasta jätettiin tarjouspyyntö kuudelle eri rahoitusyhtiölle. Lainan antajaksi valikoitui kokonaisedullisimmalla ratkaisulla Kuntarahoitus Oyj.

Hallitus myönsi eron Sami Hänniselle valtuuston jäsenyydestä sekä kaikista luottamustoimista, joihin valtuusto on hänet valinnut. Ero tapahtui Hännisen eroanomuksen perustella. Hänninen perusteli anomustaan muutolla toiselle paikkakunnalle. Hännisen tilalle valtuustoon nousee varavaltuutettu Tomme Pöyhtäri.

Ero myönnettiin myös Juha Nivalalle niin valtuuston jäsenyydestä kuin muistakin kalajokisista luottamustoimista. Nivalakin perusteli eroanomustaan muutolla toiselle paikkakunnalle. Nivalan tilalle valtuustoon nousee varavaltuutettu Fanni Pöntiö.

Kaupunginhallitus valitsi Mauno Rahkolan kaupunginhallituksen edustajaksi kaavoitus- ja elinvoimalautakuntaan ajalle 12.8.2019 - 31.5.2021. Lautakunta perustettiin kesäkuussa, ja se otti hoitaakseen aiemman, kaupunginhallituksen alaisuudessa toimineen kaavoitus- ja elinvoimajaoston tehtävät.

Hallitus päätti myös joustavan opetuksen JOPO-ryhmän toiminnan laajentamisesta lukuvuodeksi 2019-20. Perusteluina on joustavan opetuksen kasvava tarve. Päätöksen myötä JOPO-toiminnan laajentamiseen palkataan koulunkäynnin ohjaaja ja samalla perustetaan toinen JOPO-ryhmä.

#