sunnuntai 12.7.2020 | 00:11
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Päivyri

Perinnemaisemia kartoitetaan Kalajoellakin

Kalajokiseutu
Ke 12.6.2019 klo 21:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää kesäkuussa maakunnan perinnemaisemien päivitysinventoinnin. Ympäristöministeriö rahoittaa kartoituskierroksen, jonka yhteydessä päivitetään tietoja jo inventoitujen perinnemaisemien tilasta, inventoidaan uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita ja kartoitetaan hoidon laajentamismahdollisuuksia. Tänä vuonna maastotyöt suuntautuvat etupäässä Perämeren rannikkoseudulle, missä kartoitettavia kohteita on eniten tiedossa.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Kartoitus ei velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset inventointiohjeet.

Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa. Järjestelmästä voidaan esimerkiksi tuottaa sähköisesti tai paperitulosteena kartta ja kohteen kuvaus maanomistajan tai alueen hoidosta vastaavan käyttöön.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kartoittajat maastoutuvat kesäkuun puolivälin jälkeen Kalajoen rannikkoseudulle käytyään ensin inventointikoulutuksen. ELY-keskuksen järjestämään koulutukseen 11.-12.6. osallistuu perinnemaisemien kartoittajia ja muita asiantuntijoita koko maasta.

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on nykyään arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä.

#