MAINOS

Mielessä pitkäjänteinen säästäminen? Esittelyssä kuukausisäästäjälle sopivat vaihtoehdot

MAINOS -

Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos palkasta onnistuu saamaan esimerkiksi 50-100 euroa kuukaudessa säästöön? LähiTapiola Pohjoisen sijoitusasiantuntija Paula Leppänen vinkkaa eri keinot.

Vanhan viisauden mukaan säästämisessä kaikkein vaikeinta on aloittaminen. Käytännössä säästäminen alkaa, kun omat tulot ylittävät kuukausittaiset menot. Aluksi voi tavoitella, että verojen jälkeen tilille maksetusta palkasta jäisi joka kuukausi säästöön 5-10 prosenttia. Esimerkiksi 2 000 euron nettopalkasta tämä tarkoittaisi 100 – 200 euroa säästöön kuukaudessa. Alkuun rahastoihin pääsee jo 30 euron kuukausisummalla ja laajan hajautuksen salkkuihin 50 euron kuukausisäästöillä.

- Pohjois-Suomen kuluttajille tehdyn kyselyn* mukaan sijoitusvakuutus ei ole vielä löytänyt sijoittajien suosioon, vaikka vakuutussäästäminen yhdistää useita tärkeitä teemoja: hajautuksen, halutun riskitason ja LähiTapiolalla suursijoittajan edut kaikilla summilla, kertoo LähiTapiola Pohjoisen sijoitusasiantuntija Paula Leppänen.

- LähiTapiolalla myös piensijoittaja pääsee sijoittamaan kohteisiin, joihin normaalisti on mahdollisuus vain suursijoittajalla. Sen lisäksi asiakkaiden varoja hoidetaan samalla tavalla kuin LähiTapiolan varallisuutta – ammattitaitoisesti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Monella sijoittamisen esteenä on riittävän ajan tai tiedon puute, joka kannattaa itselleen myöntää. Tällaisissa tilanteissa varainhoitopalvelu tuo konkreettista apua, jatkaa Paula.

 

Nyt jos koskaan on hyvä aloittaa säästäminen ja sijoittaminen

Vaikka sijoittamisesta ja säästämisestä puhutaan paljon, voi vaihtoehtojen runsaus hämmentää. Tutustutaan seuraavaksi Paulan johdolla pitkäjänteiselle kuukausisäästäjälle sopiviin vaihtoehtoihin.

1) Tilisäästäminen. Tilisäästäminen on helppo ja turvallinen tapa säästää. Nyt erittäin matalien korkojen aikana tilin tuotto jää kuitenkin olemattomaksi. Kun inflaation ottaa huomioon, tilillä säästäjän säästöt itse asiassa hupenevat ostovoiman supistumisen seurauksena.

2) Suorat osakesijoitukset. Osakesäästämisessä säästäjä ostaa yksittäisten yhtiöiden osakkeita perehdyttyään niihin ja vuoden alusta tarjolle tulleet osakesäästötilit ovat innostaneet yhä useammat suomalaiset sijoittamaan.

Palkasta rahaa sivuun siirtävän kuukausisäästäjän kannalta haastavaa osakesijoittamisessa on, että merkintäpalkkioista johtuen osakkeita ei kannata yleensä ostaa aivan pienellä kertasummalla. Alkuun päästäkseen pitäisi olla suurempi aloitussumma käytettävissä, jotta sijoitukset voi hajauttaa riittävän moneen osakkeeseen.

Osakesäästämiseen hyviin puoliin kuuluvat maltilliset kustannukset. Säästämismuoto sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään tarkasti sijoituskohteisiinsa ja haluavat tehdä päätökset itse.

3) Rahastosijoittaminen. Rahastosijoittamisessa useilta eri säästäjiltä kerätään varoja sijoitusrahastoon. Sijoitusrahaston salkunhoitaja hoitaa rahaston varoja asiakkaiden puolesta. Rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä selviää, mihin rahasto voi sijoittaa, joten niihin kannattaa tutustua. Rahaston sijoituskohteena voi olla esimerkiksi osakkeita tai korkosijoituksia tai yhdistelmärahastossa molempia. Rahastot jaetaan usein aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Aktiiviset rahastot etsivät sijoituskohteita rahastonhoitajan tekemän analyysin pohjalta. Passiiviset rahastot pyrkivät seuraamaan valittua indeksiä ja ne tavoittelevat markkinatuottoa. Niiden etuna ovat aktiivisia rahastoja alhaisemmat kustannukset.

Rahastojen riskitasot ja tuotto-odotukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä mihin varat on sijoitettu. Rahaston suurin hyöty on hyvä hajautus, sillä esimerkiksi yhdessä osakerahastossa saattaa olla vaikkapa 30 eri yhtiön osakkeita. Rahaston minimisijoitussummat ovat yleensä pienet ja päätöksen omasta sijoituksesta voi automatisoida asettamalla kuukausittaisen suoraveloituksen itselle helppoihin rahastoihin. Kuukausisäästäjän kannattaa tutustua rahastojen sisällön ja tuotto-odotusten lisäksi myös rahastojen kuluihin.


”Vakuutussäästäminen yhdistää useita tärkeitä teemoja: hajautuksen, halutun riskitason ja LähiTapiolalla suursijoittajan edut kaikilla summilla.”


4) Vakuutussijoittaminen. Sijoitusvakuutukset yhdistävät säästämisen ja henkivakuutuksen ja sopivat erityisesti pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussäästämisellä voidaan esimerkiksi varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai vanhuudesta aiheutuvan lisähoivan tarpeen rahoittamiseen. Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää vaivattomasti itselleen tai läheisilleen ja pitää samalla huolta heidän taloudellisesta turvastaan. LähiTapiolan Sijoitusvakuutuksen etuna on laaja ja kilpailukykyinen sijoituskohdevalikoima. Sijoituskohteiksi voi valita Henkiyhtiön muodostamia sijoitussalkkuja ja LähiTapiolan ja Seligson & Co:n sijoitusrahastoja. Sopimusaikana asiakas voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa, kuten vaihtaa kuukausisäästön sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen ilman myyntivoiton verotuksen realisoitumista. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun varoja nostetaan ulos sopimuksesta. Lue lisää sijoitusvakuutuksista

5) Muita vaihtoehtoja etsivälle. Viime vuosina erityisesti asuntosijoittaminen on nostanut päätään yksityissijoittajien keskuudessa. Vuokranantajaksi ryhtyminen tuntuu monista hyvältä, koska oman asunnon hankinnan kautta usein löytyy jo tuntemusta asuntomarkkinoiden toiminnasta. Kuukausisäästäjän kannalta haasteena voi olla riittävän alkupääoman kerääminen ja riittävä hajautus. Rahojen sijoittaminen vain yhteen kohteeseen tuo mukanaan erilaisia riskejä ja toisaalta jos aiempi omaisuus koostuu lähinnä omistusasunnosta, voi olla kannattavaa harkita myös muita omaisuusluokkia. Asunto- ja kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille on tullut vaihtoehdoksi yhä useampia rahastomuotoisia vaihtoehtoja. LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti erilaisiin kiinteistöihin Suomessa. Lue lisää LähiTapiolan sijoitusrahastoista

Lisäksi Suomessa on useita satoja tuhansia metsänomistajia. Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot, asunnot tai muut eri omaisuuslajit.

Lue lisää sijoittamisen vaihtoehdoistamme

Varaa aika oman paikallisen sijoitusneuvojan kanssa LähiTapiolan nettisivuilla
LähiTapiola Pohjoinen

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. Henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaat saavat vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta.


Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai -palvelua koskeviin materiaaleihin. Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Voit menettää säästösi osittain tai kokonaan. Sijoituskohdetta koskevat avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa.

Palveluntarjoajat Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiolan osake-, korko- ja yhdistelmärahastoja hallinnoi Fim Varainhoito Oy ja niiden omaisuudenhoitajana ja jakelijana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy. Kiinteistövarainhoito: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy. Kiinteistörahastot: LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy.

*LähiTapiola Pohjoisen talouskyselyn toteutti Kaleva Media lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 653 kuluttajaa Pohjois-Suomesta.