Törmäys tuulivoimalaan surmasi merikotkan

Kalajokiseutu

Kalajoki
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vahvistanut Mustilankankaan tuulipuistosta löytyneen merikotkan kuolinsyyksi todennäköisesti voimalaan törmäämisen. Tutkimustodistuksen mukaan kotkalla todettiin kovan iskun aiheuttamia luunmurtumia rintalastassa ja olkaluussa. Vammat sopivatkin tuulivoimalaan törmäämisen aiheuttamiksi.

Metsästäjä Tapio Löllö löysi merikotkan jäänteet syyskuussa tuulivoimalan alta.

Merikotkan ruho oli kuivunut ja pehmytkudokset puuttuivat lähes kokonaan niin, että ruhon luut olivat enimmäkseen paljaat. Näytteeseen sisältyivät merikotkan siivet, pyrstö, ruhon luusto ilman päätä ja kaulaa, molemmat reisiluut ja sääriluu, lisäksi toisesta jalasta nilkkaluut ja varpaat.

Lausunnossa todetaan vasemman olkaluun olevan poikki noin 1,5 sentin etäisyydeltä luun sisimmästä päästä, läheltä olkaniveltä. Murtumalinja oli melko tasainen, lähes kohtisuorassa luun pituusakseliin nähden. Luu oli ikään kuin leikkautunut poikki. Rintalastassa todettiin erittäin kovan törmäyksen tai iskun aiheuttamia murtumia sekä pitkittäiseen että poikittaiseen suuntaan. Vaikka sisäelimiä tai lihaksia ei enää ollut jäljellä, oli ilmeistä, että vammat olivat tarpeeksi rajut aiheuttaakseen linnun kuoleman. Muissa luissa ei todettu vaurioita.

Höyhenpeitteen värityksen perusteella kyseessä oli nuori yksilö. Pyrstösulat olivat kauttaaltaan ruskean ja valkean kirjavat. Sukupuolta ei voitu varmistaa, koska kaikki sisäelimet puuttuivat. Jäljellä olleessa jalassa ei ollut rengasta.

1 kommentti

Kommentit

Jenne
Ja näitä lintujen tappajia vaan rakennetaan lisää ja lisää Kalajoelle. Myös merikotkan reviirille ja saalistusalueelle. Puhumattakaan muista linnuista, kuten muuttolinnut, jotka ovat vaarassa. Kalajoella 8-tien maan puoleinen kaistale on pohjois-eteläsuunnassa merkittävä muuttoväylä.
Kommentoidaksesi ole hyvä ja
kirjaudu sisään